Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi ble stiftet i 2015, og drives av foreldre og andre interesserte på frivillig basis.

Behandling til barn med afasi - McGinnis assosiasjonsmetode

McGinnis assosiasjonsmetode er en behandlingsmetode som hjelper barn og unge med medfødt og ervervet afasi (barn med «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk») til å få et systematisk opparbeidet språk. “The association method” er utviklet av Mildred A McGinnis og er “skreddersydd” til barnas vansker. Dette fordi det tas hensyn til det som hindrer barna i å lære morsmålet på vanlig måte. I land som USA, Spania, Tyskland og Mexico brukes denne behandlingsformen.

Metoden ble først utviklet for voksne med ervervet afasi etter skade. Senere ble den tilpasset barn med samme vansker/ symptomer. Metoden har vist god effekt på begge grupper. Vi som er foreldre har erfart at behandlingsmetoden har gitt markant bedre resultater enn andre metoder som er prøvd. Vi mener at denne behandlingen bør være et helsetilbud til alle med afasi. Vi mener at det bør forskes mer på området afasi knyttet opp mot barn og unge. Det bør også forskes videre på behandlingsmetoden, og det bør utdannes flere behandlere.

Behandling i Norge

Behandler Solvei J P Henriksen har egen praksis, og har holdt på i flere tiår. Hun lærte i sin tid metoden av speech therapist Bjørg Herdal, som førte metoden til Norge i 1962. Bjørg Herdal studerte under Mc Ginnis i 2 år som anvendte metoden i Norge på barn med medfødt barneafasi.

Foreningen har et sterkt ønske om flere behandlere i Norge. Solvei samarbeider med Universitetet i Oslo hvor hun holder foredrag og tilbyr veiledning om metoden. Tidligere student Yasmeen Zaidan får veiledning, hun ble interessert i å lære mer om assosiasjonsmetoden gjennom praksisperiode hos audiopedagog Solvei J. P. Henriksen.

Vi ønsker at det blir mange behandlere som benytter seg av metoden, slik at barn med denne vansken får riktig hjelp.

Støtt vårt arbeid og meld deg inn.

Meld deg inn i foreningen her (kr 200 pr. medlem pr. år)

Send oss gjerne en e-post: post@barneafasi.no

 

Ordet afasi:Kommer av gammel gresk aphasia, “a” betyr “uten”, “phasis” betyr “tale”.

Medfødt barneafasi

Betegnelsen «medfødt barneafasi»(Congential Aphasia)

Vi mener at ulike diagnose-navn får fokus vekk fra det grunnleggende problemet. Diagnosene fra ICD- diagnosemanual, enten det er skade, sykdom eller medfødt, dreier seg om noe som ikke fungerer i hjernens språkområder. Vi ønsker å forbinde problemet til de barna vi fokuserer på, til ordet afasi. Derfor bruker vi betegnelsen «medfødt barneafasi» i stedet for «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk»

 

Vi mener at:

  • barn med manglende språk i Norge blir feildiagnostisert.
  • barna blir hemmet i sin mentale utvikling på grunn av manglende behandling.
  • de test- og karleggingsinstrumenter som benyttes fanger ikke opp barnas grunnleggende problem og gir misvisende resultater.

 

Vi setter søkelyset på

Barn som ikke lærer å snakke og forstå morsmålet sitt, slik vi forventer at de skal. Dette skjer selv om barna får god språklig påvirkning, både hjemme og i barnehage.

Direkte nevrologisk årsak til disse språkvanskene er pr. i dag vanskelig å påvise.

Rødgutt

Punktene under "Vi mener at" er hentet fra  : "En etterprøving av Mildred A. McGinnis' "The  Association Method" knyttet til Lev S.Vygotskijs og Alexándr Lurias teorier Afatiske barns læring av morsmålet med skrift som memoteknisk hjelpemiddel. Forfatter:  Solvei J. Pitzschker Henriksen (Hovedoppgave i Pedagogikk 2007). Der er punktene hentet fra en Stortingsinterpellasjon fra 1969 (Stfh.1986- 69,7b). I Hovedoppgaven er punktene fremsatt som spørsmål. Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi har fremsatt punktene som Foreningens oppfatning.