BEHANDLING

 

The association method etter McGinnis – behandling til barn med afasi

«The association method» etter McGinnis er en behandlingsmetode som hjelper barn og unge med medfødt og ervervet afasi* til å få et systematisk opparbeidet språk.

(* barn med «spesifikke utviklingsforstyrrelser av tale og språk»)

Metoden er utviklet av Mildred A McGinnis og er “skreddersydd” til barnas vansker.
Dette fordi det tas hensyn til det som hindrer barna i å lære morsmålet på vanlig måte.
I land som USA, Spania, Tyskland og Mexico brukes denne behandlingsformen.

The association method ble først utviklet for voksne med ervervet afasi etter skade.
Senere ble den tilpasset barn med samme vansker/ symptomer. Metoden har vist god effekt på begge grupper.
Vi som er foreldre har erfart at behandlingsmetoden har gitt markant bedre resultater enn andre metoder som er prøvd.

Vi mener at denne behandlingen bør være et helsetilbud til alle med afasi.
Det bør forskes mer på området afasi knyttet opp mot barn og unge.
Det bør også forskes videre på behandlingsmetoden, og det bør utdannes flere behandlere.

Behandling i Norge

Audiopedagog og behandler Solvei J P Henriksen har i dag sin egen praksis og har i flere tiår arbeidet med barn som ikke har utviklet talespråket naturlig og som forventet. Hun gikk selv i lære hos Speech therapist Bjørg Herdal som førte the associoation method til Norge i 1962.

Bjørn Herdal studerte og arbeidet direkte under McGinnis i halvannet år før hun kom tilbake til Norge og startet sitt arbeid med afasi-barn.

Vi ønsker at det blir mange behandlere som benytter seg av metoden, slik at barna med denne vansken får riktig hjelp.
Audiopedagog Michaela Stoneac mottar veiledning av behandler  Solvei J. P. Henriksen og vil på sikt starte egen praksis.