Foreningen for medfødt og ervervet barneafasi

Foreningen ble stiftet i 2015 og drives på frivillig basis. 

 

Foreningen  arbeider med å

  • få anerkjenning av betegnelsen “medfødt barneafasi”.
  • fremme viten og forståelse av “medfødt barneafasi” i Norge ved blant annet rette søkelyset på barneafasi gjennom media.
  • fremme bevisstheten hos foreldre og andre til å sette seg inn i forskjellige syn på tester og undersøkelsesmetoder som brukes.

Videre er det viktig å

  • få forskere til å bli interessert i å forske på “medfødt barneafasi”, spesielt innen fagene nevropsykologi/ nevrologi/ audiologi/ biologi/ audiopedagogikk/ logopedi. Vi ønsker å få forskere interessert i å sammenligne studier av f. eks. “medfødt barneafasi” med ervervet afasi hos barn og med ervervet afasi hos voksne.
  • fremme samarbeid mellom audiopedagogisk/ logopedisk praksis (behandling) og forskning i praksis innen området.
  • fremme et best mulig observasjons- og diagnoseapparat som ikke er statiske, men dynamiske med et nært nevrologisk/medisinsk og pedagogisk samarbeid.
  • fremme kunnskap om, anerkjenning av og forskning på en behandlingsmetode “The Association Method” etter Mildred A. McGinnis. Denne behandlingsmetoden er utformet i tilknytning til sentrale felles kjennetegn ved ervervet afasi og barn som ikke utvikler talespråket naturlig og som forventet. Før 1960 så man likhetstrekk mellom personer med ervervet afasi og barn som ikke utviklet språket naturlig som forventet, og det var den gang et nært samarbeid mellom pedagoger, nevrologer, øre- nese- hals leger, barneleger.. Dette er en behandlingsmetode vi foreldre og behandlere har god erfaring med.
  • spesialisering/ etterutdanning av audiopedagoger/ logopeder som behandlere innen feltet.

Vår mening er at dette er et svært viktig felt å få mer kunnskap om, slik at barn som ikke lærer å snakke og forstå morsmålet sitt slik vi forventer at de skal, kan få riktig hjelp. Å kunne snakke og å forstå  er en forutsetning for å kunne fungere selvstendig i et samfunn. Et barn uten språk eller med mangelfullt  språk vil falle utenfor et  «normalt» liv, og i stor grad være avhengig av andre.

Bli medlem
Meld deg inn i foreningen som medlem eller støttemedlem. Det koster kr. 250 per person per år. Et medlemskap sikrer deg ikke behandling, men støtter det arbeidet vi gjør for å skaffe flere behandlere.

Som medlem kan du få tilgang til vår lukkede gruppe på Facebook. Her diskuteres ulike problemstillinger og du kan få svar på ting du lurer på. Vi arrangerer treff for medlemmer to ganger i året. 

Du kan også kontakte oss på post@barneafasi.no