ASSOSIASJONSMETODEN etter Mildred McGinnis.

Hovedfagsoppgave til pedagogikk, hovedfag våren 2007 av Solvei J. Pitzschker Henriksen:
En etterprøving av Mildred A. McGinnis` “The Association Method” knyttet til Lev S. Vygotskijs og Alexándr Lurias teorier.
Afatiske barns læring av morsmålet med skrift som mnemoteknisk hjelpemiddel.

Solvei J. Pitzschker Henriksen har i hovedfagsoppgaven gjort en etterprøving av Mildred A. McGinnis` “The Association Method”/ Assosiasjonsmetoden knyttet til Lev S. Vygotskijs og Alexándr Lurias teorier. Etterprøvingen er gjort på fire barn og det er også tatt en lang longitudinelle studier med opptil 10 år på de samme fire barna:

«Jeg har knyttet McGinnis’ behandlingsmetoden til Leo S. Vygotskij og Alekándr Lurias teori i forbindelse med språk og afasi. Videre har jeg gjort en ettprøving på 4 barn i en bestemt periode , og fulgt de samme 4 barna opptil 10 år i en longitudinell studie

Se hele oppgaven her:  Hovedfagsoppgave i pedagogikk

SolveiPitzschkerHenriksen – www.barneafasi.no

 

 

Masteroppgave i spesialpedagogikk – Fordypning i audiopedagogikk av Michaela Stoenac. 
Barn med medfødt afasi har vanskeligheter med å tilegne seg morsmålet som forventet. Tema for studien er medfødt barneafasi og talespråkutvikling ved hjelp av Assosiasjonsmetoden.

Formålet med studien var å undersøke bruk av Assosiasjonsmetoden og vise til de grunnleggende prinsippene og innlæringsprosedyrene..

Studien knytter målgruppens vansker og Assosiasjonsmetoden til en spesifikk teoretisk forståelse om hvordan språk/talespråk defineres og tilegnes. Denne forståelsen har også implikasjoner for hvordan man oppfatter forholdet mellom talespråk og høyere biologiske mentale og kognitive funksjoner

Utvikling av talespråk hos barn med medfødt afasi