BARNEAFASI OG SYMPTOMER

Barna utvikler ikke språket som forventet.

Å snakke: Noen snakker et uforståelig språk med tonefall. Andre bruker enkeltord. Mange kan lære noen ord for så å glemme de igjen. Noen sier enkeltord korrekt, andre tilnærmet forståelig.

Forståelse: Vi synes barna har god forståelse hva ting de har rundt seg er, som f. eksempel hva et bord er, hva en stol er, hva en vask er, hva en banan er osv., men at de ikke klarer å navngi tingene.

Noen ganger kan det virke som barna våre forstår mye av det vi sier; andre ganger virker det som de ikke forstår noe. Vi foreldre kan ofte tolke det som at barna «ikke hører etter».

Det er også vanskelig for oss å vite om barna egentlig forstår det vi sier eller om de støtter seg til de daglige rutinene.

Rutiner: Vi ser at barna våre er mer avhengig av faste rutiner enn andre barn. De kan reagere med usikkerhet, uro og sinne når rutiner blir brutt.

Lyd: Vi har sett at noen av barna våre reagerer ekstra sensitivt overfor enkelte lyder, eller lyd generelt, på tross av normal hørsel.

Motorikk: Vi ser at noen av barna våre virker klossete. De har vansker med å koordinere bevegelser, og har vansker med tempo. Likevel kan mange klare å gjennomføre motoriske handlinger.

Sosialt: Vi ser at barna våre sliter i sosiale sammenhenger og i samspill med de nærmeste rundt seg. De liker seg ikke der hvor det er mange mennesker. De trekker seg unna.

Lek: Vi ser at leken er ensformig, for eksempel å sortere biler eller leker med få regler som «sisten».

Noen har problem med retningssans, og derfor problem med å orientere seg i ukjente omgivelser.

Voksne medlemmer som har medfødt barneafasi kan gjenkjenne seg  i disse punktene.

 

Se på NRK: JEG HAR ET HANDIKAP SOM DU IKKE SER

 

Hvordan er det å leve uten å kunne snakke? Frida Haugland