Til Informasjon

0

Til opplysning i forbindelse med situasjonen rundt koronaviruset. Styret i Foreningen for barneafasi har skrevet et brev til Kunnskapsdepartementet ved Guri Melby. Her uttrykker vi vår bekymring for manglende tilrettelegging og oppfølging av spesialpedagogisk hjemmeundervisning for barn med lovfestet enkeltvedtak … Les mer

Betegnelsen_APD

0

Det er forskjell på en diagnose og en betegnelse. En diagnose står i de ulike diagnosemanualene. Det gjør ikke en betegnelse. For tiden foregår det mye rundt betegnelsen APD (Auditory processing disorder). Betegnelsen APD er foreløpig ikke klassifisert i noen … Les mer

Viktig å skille mellom behandling og opplæring!

0

Vi som driver foreningen for medfødt barneafasi er blant annet foreldre. Vi er en viktig ressurs for våre barn og må daglig kjempe en kamp for barnas rettigheter i skolen og for at de skal kunne motta den nødvendige helsehjelpen … Les mer