Viktig å skille mellom behandling og opplæring!

0

Vi som driver foreningen for medfødt barneafasi er blant annet foreldre. Vi er en viktig ressurs for våre barn og må daglig kjempe en kamp for barnas rettigheter i skolen og for at de skal kunne motta den nødvendige helsehjelpen … Les mer