Solvei J. Pitzschker Henriksen

Link til hovedoppgaven:

En etterprøving av Mildred A. McGinnis` “The Association Method”/ Assosiasjonsmetoden knyttet til Lev S. Vygotskijsog Alexándr Lurias teorier

Afatiske barns læring av morsmålet med skrift som mnemoteknisk hjelpemiddel gjennom assosiasjonsmetoden.

 

«Jeg har knyttet McGinnis’ behandlingsmetoden til Leo S. Vygotskij og Alekándr Lurias teori i forbindelse med språk og afasi. Videre har jeg gjort en ettprøving på 4 barn i en bestemt periode , og fulgt de samme 4 barna opptil  10 år i en longitudinell studie

 

Assosiasjonsmetoden

  • Assosiasjonsmetoden henviser til den nære assosiasjonen mellom å se, si, lytte og skrive og den nære assosiasjonen mellom oppmerksomhet, bevaring og fremhenting.
  • Assosiasjonsmetoden – en behandlingsmetode for afatiske barn.
  • Afatiske barn – barn som ikke utvikler morsmålet naturlig, og som forventet.
  • Det kompensatoriske nevrologiske prinsipp.
  • Språkets kodesystem.
  • Det kombinatoriske prinsipp.
  • Skrift som mnemoteknisk hjelpemiddel, dvs. hjelpemiddel til å huske gjennom visuelle, taktile, motoriske, auditive sanseforbindelser.